ABOUT ME

ABOUT THE BLOGGER

Mijn naam is Eline, intussen 26 levensjaren op de teller. Wel, je bent maar zo oud als je je voelt, right? Ik ben een echte fashion & lifestyle lover en hou ervan om anderen mee te nemen in mijn persoonijke verhalen. Naast een echte storyteller, ben ik ook een echte social media fanaat, zeg maar addict. Ik mag er niet aan denken dat mijn gsm niet in handbereik heb liggen of dat de batterij ineens plat zou zijn. #paniek! Oh en ook mijn dagelijkse kop cappuccino of caffe lattee om de dag te starten mag uiteraard niet ontbreken.
 
Naast mijn liefde voor schrijven, allerlei vormen van koffie en fashion, werk ik ook full time als HR Consultant. In 2013 ben ik afgestudeerd als Master of Sciene in International Human Resources aan de universiteit van Coventry in Engeland.
ABOUT THE BLOG
 
Luminous Live is mijn online platform, mijn soort online dagboek waar ik jullie wil laten wegdromen in mijn persoonlijke verhalen, mijn anekdotes en idee├źn, maar ook mijn flaters en bloopers. Je kan er een mix vinden van alles waar mijn interesses naartoe gaan. Denk maar aan fashion, wel vooral fashion, maar ook lifestyle en travel komt aan bod. Dit alles wordt jullie voorgesteld met een overload aan foto’s.
 
Toegegeven, fashion en mode stond vroeger op de laatste plaats van mijn prioriteitenlijstje. Alles wat te maken had met het bouwen van kampen of buiten spelen trok mijn aandacht. Oorbellen dragen of spelen met barbiepoppen, hell no! Naarmate ik begon te puberen en dus ook ouder werd, werd mode een manier om mezelf te uiten in de massa.
Omdat ik ook veel belang hecht aan oprechte verhalen, zal je telkens mijn eerlijke mening terugvinden. Ja, ookal is deze niet altijd even positief. Ik hou van transparantie en authenticiteit en producten die gesponsord of gekregen zijn, worden ook telkens voorzien van een *.
Voor de rest kan ik je enkel nog veel leesplezier toewensen !
 
ABOUT THE BLOGGER
 
My name is Eline, 26 years old. Well, you’re just as old as you feel, right ? I am a real fashion & lifestyle lover and I love to take others with me in my personal stories. Next to a real storyteller, I also a huge social media lover, just say addict. I can’t imagine that my phone isn’t in my neighbourhood or that my battery is empty. #panic ! Oh and also my daily cup of cappuccino or caffe lattee to start my day can’t be missed.
Next to my love for writing, all forms of coffee and fashion, I also work full time as an HR Consultant. In 2013, I graduated as a Master of Science in International Human Resources at Coventry University in the UK.
ABOUT THE BLOG
 
Luminous Live in my online platform, my kind of online diary were I want to take you with me in my personal stories, my anecdotes and ideas, but also my bloopers. You can find a mix of everything I like and love. Think about fashion, a lot of fashion, but also lifestyle and travel will find its own place on the blog. This all will be showed with an overload of pictures.
 
I must admit that fashion was on the last place of my priority list when I was younger. Everything that has to do with building treehouses or playing outside asked my attention. Wearing earrings of playing with doll, hell no! When I grew older and I started my puberty, fashion became a way to express myself in the huge mass of people.
Because I also find it important to tell true stories, you will always find my true opinion. Yes, even if it’s not always positive. I like transparency and authenticity. Products which are sponsored or gifted, are always foreseen from a *.
I wish you a lot of reading fun!